Responsive Ad Slot

Latest

latest

Reţeta electronică intră încet în era obligativităţii

marți, 4 septembrie 2012

/ by Calafat News

La nivel naţional se eliberează din ce în ce mai multe reţete electronice, iar medicii se simt deja obligaţi să folosească noul sistem de prescriere. În Dolj, numărul de astfel de reţete a crescut în ultima săptămână de la 4.400 la aproape 9.000, iar Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) va trece din această lună şi la sancţionarea medicilor care nu introduc reţetele off-line în sistem.

Prescripţia în format electronic începe să ia, încet, încet, locul celei clasice. Dovadă stă numărul tot mai mare de reţete electronice emise şi eliberate la nivel naţional, după implementarea noului sistem. O creştere semnificativă a acestui număr s-a consemnat şi în Dolj, în special în ultima săptămână din august, când practic s-a dublat numărul de reţete electronice înregistrat până atunci în luna respectivă. Faţă de iulie, când 66 de medici din judeţul Dolj au prescris 632 de reţete electronice, în perioada 1-22 august numărul crescuse la 4.407 reţete, prescrise de 123 de medici, pentru ca, până la sfârşitul lunii august, în evidenţele CJAS să se înregistreze 8.902 reţete electronice, prescrise de 237 de medici. Şi la reţete eliberate în farmacii, lucrurile stau la fel: 295 de reţete de la 36 de farmacii (luna iulie), 2.449 de reţete electronice eliberate de 91 de farmacii (1-22 august), 5.432 de reţete electronice de la 119 farmacii (1-31 august). 
„De luna aceasta se aşteaptă ca numărul de reţete electronice emise şi eliberate să crească şi mai mult. Dacă medicii mai întâmpină probleme, ele ţin mai mult de legătura la internet şi nu de sistem“, susţin reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj. „Menționăm că acum există şi posibilitatea ca o reţetă care înainte era prescrisă pentru 90 de zile să poată fi descompusă în trei reţete cu durata de tratament de 30 de zile fiecare, toate trei putând fi prescrise în aceeaşi zi, câte o reţetă pentru fiecare lună. Reţetele vor fi identice în conţinut, cu excepţia seriei şi a numărului“, au adăugat oficialii CAS Dolj. 
Dacă, în Dolj, în aceste prime două luni s-au eliberat aproape 10.000 de reţete electronice, în alte judeţe numărul acestora a fost mult mai mare. Din ultima raportare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), numărul de reţete electronice prescrise şi validate de la începutul lunii iulie era de 361.823. În topul judeţelor se afla Iaşiul, cu 20.765 de reţete, urmat de Braşov - 19.674, Teleorman - 18.712, Prahova - 16.448 şi Argeş - 15.470.

Medicii, obligaţi să introducă reţetele off-line în sistem  

Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să utilizeze, începând cu 1 iulie 2012, prescripţia medicală electronică on-line şi, în situaţii justificate, prescripţia medicală electronică off-line, pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. „Prin excepţie, până la 31 decembrie 2012 inclusiv, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line, iar după această dată se utilizează numai prescripţia medicală electronică on-line şi off-line“, se mai precizează în normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 
Tot la obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale intră şi cea de a introduce în sistemul informatic toate prescripţiile medicale off-line, până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-au făcut acestea. Dacă nu s-a reuşit acest lucru, furnizorii trebuie să raporteze la CAS în format electronic, la data prevăzută în contract/convenţie, prescripţiile off-line din luna pentru care se face raportarea. În cazul în care nu se întâmplă aşa, medicii sunt sancţionaţi cu avertisment - pentru prima lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru, sau cu diminuarea cu 10% a tarifului pe serviciu exprimat în lei în asistenţa medicală primară - pentru a doua lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei din cadrul unui trimestru.
Sancţiunile sunt şi mai dure dacă toate reţetele prescrise off-line nu au fost introduse în sistem până cel târziu în ultima zi a fiecărui trimestru în care s-a făcut prescrierea off-line, sau dacă la CAS nu au fost raportate, la data prevăzută în contract/convenţie, în format electronic, reţetele off-line prescrise în trimestrul anterior. În acest caz, furnizorului de servicii i se va reţine o sumă egală cu contravaloarea prescripţiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate în cadrul unui trimestru.

CAS Dolj va trece la sancţiuni

Punerea în aplicare a sancţiunilor prevăzute mai sus cade în sarcina Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, cea care constată nerespectarea obligaţiilor „prin compararea lunară/trimestrială a raportării prescripţiilor medicale de către farmacii cu raportările medicilor prescriptori, luând în considerare şi perioada de valabilitate a prescripţiilor medicale“. „Reţinerea sumelor se face din prima plată care urmează să fie efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care suma de reţinut depăşeşte prima plată, reţinerea se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii“, se precizează în normative.
CAS Dolj nu a aplicat până acum sancţiuni medicilor, dar anunţă că din această lună se vor lua măsurile impuse de lege. „Nu s-au dat sancţiuni pentru că prescripţia electronică a fost la început şi am zis să nu fim chiar aşa de drastici, dar de acum încolo vom trece la aplicarea lor, mai ales dacă va cere expres CNAS-ul. Pentru că nu facem altceva decât să respectăm actele normative în vigoare“, au precizat reprezentanţii CAS Dolj. „O să ne adaptăm cu această prescripţie electronică, pentru că de luna aceasta am putea primi şi sancţiuni. Sistemul nu merge tot timpul, şi asta nu e vina noastră, dar ne vom conforma legislaţiei“, susţin medicii.
Don't Miss
Copyright © 2012-2018 Calafat News, All rights reserved!