Responsive Ad Slot

Latest

latest

CEZ, banii înapoi!

sâmbătă, 2 martie 2013

/ by Calafat News

ANRE a scăzut cota anuală obligatorie de certificate verzi pentru anul 2012 de la 0,126 CV/MWh la 0,1188 CV/MWh.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a publicat zilele trecute Ordinul nr. 8/2013, privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2012. Potrivit ANRE, „cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 2012, se stabileşte la 0,1188 certificate verzi/MWh“.
Pentru a înţelege ce impact are cota stabilită de ANRE, trebuie să recapitulăm puţin metodologia de calcul a valorii unitare a certificatelor verzi (CV), stabilită de Legea nr. 134/2012, de modificare a Legii nr. 220/2008 - pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. Potrivit legii menţionate, valoarea unitară a CV reprezintă produsul dintre cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimată de către ANRE şi preţul mediu ponderat (PMP) al certificatelor verzi, tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în cele mai recente trei luni de tranzacţionare încheiate. Cota anuală obligatorie estimată de ANRE a aprins scandalul certificatelor verzi între compania CEZ şi clienţii săi. CEZ a facturat certificatele verzi aferente perioadei 26 iulie - 31 decembrie 2012, folosind cota anuală obligatorie pentru anul 2013, adică 0,2117 CV/MWh. Potrivit ANRE, cota obligatorie estimată care trebuia folosită pentru această perioadă era cea aferentă anului 2012, adică 0,126 CV/MWh. Art. 4, alin (9), din legea menţionată stipulează că „ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităţilor realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final de energie electrică din anul precedent“. Pe de altă parte, art. 8, alin (6) din aceeaşi lege spune că, „până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, respectiv cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4, alin (9)“. Coroborând aceste articole din lege, spunem că preţul unitar al CV pe anul în curs se stabileşte înmulţind cota anuală obligatorie estimată de ANRE cu PMP. După data de 1 martie a anului următor, cota estimată de ANRE devine definitivă, prin aplicarea unei corecţii. În baza acestei corecţii, se regularizează şi valoarea unitară a certificatelor verzi. Concret, cota estimată pentru 2012 la 0,126 CV/MWh se reduce la 0,1188 CV/MWh.

Soluţia pentru CEZ ar fi să recunoască faţă de clienţi că a încălcat legea şi la următoarele facturi să regularizeze valoarea unitară a CV pentru perioada 26 iulie - 31 decembrie 2012 de la cota obligatorie de 0,2117, introdusă ilegal pe facturi, la cea stabilită prin ordinul nr. 8/2013 al ANRE - 0,1188 CV/MWh. Evident, această minimă reparaţie faţă de clienţii păcăliţi nu înlătură răspunderea celor care au introdus pe facturi alte valori decât cele prevăzute de lege.
Don't Miss
Copyright © 2012-2018 Calafat News, All rights reserved!