Responsive Ad Slot

Latest

latest

Închirierea prin licitaţie publicã pentru piaţa Industriala din municipiul Calafat

joi, 14 martie 2013

/ by Calafat News
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,cu sediul in Calafat, jud. Dolj, str. T. Vladimirescu, nr. 24

Anunţã închirierea prin licitaţie publicã cu strigare a spatiilor (standurilor in nr. de 41) situate in Piata Industriala din municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii :

- preţul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/luna;
- perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
- participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii la zi a
taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul consolidat al statului;
- taxa de participare la licitaţie 100 lei;
- garanţia de participare la licitaţie 500 lei;
 - caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii la
licitatie se obtin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
- persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pentru un
singur stand.

Licitaţia va avea loc in data de 02.04.2013 pentru standurile 1-21 si
in data de 03.04.2013 pentru standurile 22-41, cu incepere de la ora 900
a fiecarei zi, iar inscrierea se va face pina la data de 29.03.2013, ora
1100, pentru toate standurile.

Licitatia se va desfasura in ordine crescatoare a standurilor incepand cu ora 0900 pentru standurile din ziua respectiva.
Relaţii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016
Don't Miss
Copyright © 2012-2018 Calafat News, All rights reserved!