Halloween party ideas 2015


Numărul minim de pacienţi pe care trebuie să-l aibă pe listă un medic de familie a scăzut la 800. Până la aprobarea noului contract-cadru, pragul obligatoriu pentru cabinetele din mediul urban era de 1.000 de persoane. Potrivit autorităţilor sanitare, o astfel de modificare se impunea pentru a evita o concentrare a medicilor de familie în oraşe, în defavoarea localităţilor din mediul rural. 

Reglementările referitoare la numărul de persoane ce pot fi înscrise pe listele medicilor de familie nu stabilesc o limită maximă, ci o limită minimă pentru care se poate încheia contract cu casa de asigurări de sănătate. Pentru medicii de familie din mediul urban, numărul minim de persoane înscrise pe lista proprie pentru care se poate încheia contract de furnizare a serviciilor medicale este de 800, astfel încât să se poată asigura calitatea serviciului medical.

Pentru mediul rural, autorităţile sanitare au considerat că nu este oportun să se stabilească un număr minim de persoane înscrise, având în vedere zonele izolate, greu accesibile, cu un număr redus de locuitori, pentru care se consideră necesară menţinerea funcţionării unor cabinete medicale, pentru a se asigura asistenţa medicală.

Noul contract-cadru intră în vigoare la 1 aprilie a.c.

Conform contractului-cadru, ce va intra în vigoare la 1 aprilie a.c., plata medicilor de familie se va face 50% pe servicii şi 50% per capita. Pentru medicina de familie, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au anunţat că alocarea a crescut cu 10% şi au fost majorate fondurile pentru medicina din ambulatoriu – 51%, iar pentru centrele multifuncţionale – 40,5%. Totodată, a crescut cu peste 64% finanţarea în ceea ce priveşte îngrijirea la domiciliu. O altă prevedere importantă a noului contract-cadru face referire la reducerea numărului de documente care se solicită furnizorilor de servicii medicale.

De asemenea, printre obligaţiile furnizorilor din asistenţa medicală primară figurează şi aceea de a înscrie nou-născutul în aplicaţia informatică a medicului. Aceasta va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică.

Obligaţii şi pentru spitale

De altfel, contractul-cadru stabileşte o serie de obligaţii noi şi pentru unităţile spitaliceşti. Printre acestea, să monitorizeze gradul de satisfacţie al asiguraţilor prin realizarea de sondaje de opinie în ceea ce priveşte calitatea serviciilor medicale furnizate în baza unor chestionare standard. De asemenea, spitalele sunt obligate să respecte pe perioada derulării contractului protocoalele de practică medicală elaborate şi aprobate conform prevederilor legale. În plus, trebuie să afişeze lunar pe pagina web creată în acest scop de Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia arieratelor înregistrate şi să deconteze la termenele prevăzute în contractele încheiate cu terţii, contravaloarea medicamentelor pentru nevoi speciale.

O obligaţie importantă este aceea de a asigura transportul interspitalicesc pentru bolnavii internaţi sau transferaţi, care nu se află în stare critică, cu autospecialele pentru transport pacienţi din parcul auto propriu. Dacă unitatea spitalicească nu are în dotare astfel de autospeciale sau dacă este depăşită capacitatea de transport a acestora, se poate asigura transportul acestor pacienţi pe baza unui contract încheiat cu unităţi specializate, autorizate şi evaluate. Pentru spitalele publice, încheierea acestor contracte se va realiza cu respectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice.

Reglementări pentru transportul pacienţilor

Spitalele sunt obligate să asigure transportul interspitalicesc pentru pacienţii internaţi sau transferaţi care reprezintă urgenţe sau se află în stare critică numai cu autospeciale sau mijloace de transport aerian ale sistemului public de urgenţă prespitalicească.

În plus, conform noului contract-cadru, unităţile sanitare trebuie să publice pe site-ul propriu suma totală aferentă consumului de medicamente suportată din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi al Ministerului Sănătăţii. Spitalul care nu are pagină web proprie trebuie să informeze despre acest lucru casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, care va posta pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum.

Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii au obligaţia ca, în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, să facă demersurile pentru efectuarea auditului public intern vizând activităţile financiare sau cu implicaţii financiare, plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, precum şi alocarea creditelor bugetare, astfel încât până la sfârşitul anului 2013 să prezinte Ministerului Sănătăţii raportul de audit pentru anul 2012.

Sursa:www.cvlpress.ro

Trimiteți un comentariu

Calafat News

{picture#https://4.bp.blogspot.com/-kMT8J0qeHcg/VbdxxUjkI5I/AAAAAAAASlM/AlrSQHRcrnU/s1600/cn2.jpg} Calafat News îşi propune să ofere cele mai importante şi cele mai noi ştiri. E-mail: calafat.live.stiri@gmail.com {facebook#https://www.facebook.com/calafatnews} {twitter#https://twitter.com/ciobanugigel} {google#https://plus.google.com/+CalafatNews} {pinterest#https://ro.pinterest.com} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UC3D-WMvUbN9TlxFRUnSLu4A}
Un produs Blogger.