Responsive Ad Slot

Latest

latest

„Reflexii culturale la Calafat – Turism şi tradiţii pescăreşti pe malul Dunării”

joi, 3 iulie 2014

/ by Calafat News
APLOMB (Asociaţia „Proiect pentru o Lume a Oamenilor Mai Buni”) din Calafat derulează, de astăzi, proiectul „Reflexii culturale la Calafat – Turism şi tradiţii pescăreşti pe malul Dunării”, în urma semnării contractului de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) 2007-20013 cu Autoritatea de Management a POP. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de un an, timp în care vor fi organizate Festivalul „Juvelnicul cu rânduieli”, expoziţii de fotografie artistică pe tema pescuitului, seminarii pe teme specifice, activităţi de ecologizare și va fi editat un amplu album de promovare turistică a zonei. Proiectul are o valoare totală de 407.647,98lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 329.354,22lei.


Scopul proiectului „Reflexii culturale la Calafat – Turism şi tradiţii pescăreşti pe malul Dunării” este îndeplinirea obiectivelor specifice ale Măsurii 2 în cadrul teritoriului Grup Local Pescăresc Calafat, în special sprijinirea infrastructurii şi a serviciilor legate de turism din zona Grupului, în beneficiul micilor comunităţi pescăreşti din cadrul teritoriului FLAG Calafat, precum și promovarea ecoturismului.

Principalele obiective specifice sunt: conştientizarea populaţiei din zona Calafat de importanţa pe care pescuitul a avut-o şi, în continuare, o poate avea pentru fiecare localitate în parte; popularizarea şi dezvoltarea turismului pescăresc; promovarea obiectivelor cu potenţial turistic (clădiri, monumente, lăcaşe de cult, evenimente, situri arheologice, rezervaţii naturale, arii protejate, etc.) din opt localităţi; dezvoltarea spiritului civic şi implicarea tuturor factorilor sociali şi administrativi în ecologizarea zonei.


Aceste obiective vor fi îndeplinite prin mai multe tipuri de activităţi, care se încadrează în Măsura 2 – „Sprijinirea infrastructurii şi serviciilor legate de turism, în beneficiul micilor comunităţi pescăreşti şi promovarea turismului”, Acţiunea „Realizarea de proiecte integrate pentru atragerea turiştilor: cazare, masă, activităţi recreative relaţionate cu pescuitul” şi se vor realiza în zona „Grup Local Pescăresc Calafat” (FLAG Calafat).


«În perioada de un an, cât durează implementarea proiectului, se vor organiza opt festivaluri, denumite „Juvelnicul cu rânduieli”, opt expoziţii de fotografie artistică pe tema pescuitului, denumite „Reflexii şi reflecţii dunărene”, editarea unui amplu album de promovare turistică a zonei, „Calafatul turistic”, ce va fi lansat cu ocazia festivalurilor, opt seminarii pe teme specifice, două activităţi de ecologizare, realizarea unui website, editarea de materiale publicitare, toate acestea constituindu-se într-o amplă campanie de promovare a ecoturismului în FLAG Calafat (zona Grup Local Pescăresc Calafat). Festivalul „Juvelnicul cu rânduieli” se va desfăşura pe durata a două zile, va avea un program amplu de activităţi şi va fi prezentat, în ediţii specifice, locuitorilor din Maglavit, Basarabi, Calafat, Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana Mare şi Ghidici», a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, Dan Vană, coordonatorul proiectului și președintele APLOMB Calafat.

Sursa:cvlpress.ro
Don't Miss
Copyright © 2012-2018 Calafat News, All rights reserved!